UDRŽITELNOST projektu "Průvodce cestovního ruchu- specialista pro Jihomoravský kraj".

 Projekt "Průvodce cestovního ruchu - specialista pro Jihomoravský kraj" byl ukončen v polovině roku 2012, Od té doby se pořádají setkávání školených průvodců CR, na nichž jsou seznamováni se všemi novinkami týkajícími se především  Brna a JMK.

V našich webstránkách jsou zmíněny v sekci "PROJEKTY - MINULOST", fotodokumentace z těcho akcí je ve 

Nahoru