Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Princip a přínos projektu spočívá v možnosti získat pro vybrané podniky finanční příspěvky na vzdělávání nebo rekvalifikaci svých zaměstnanců.

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji - II

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců v prorůstových firmách.

S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu u dětí základních škol a poskytování první pomoci. Jednotlivé klíčové aktivity jsou zaměřeny na jednotlivé cíle projektu - zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu a

Společně v dalším vzdělávání

Projekt řeší problematiku dalšího vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji. Akcent je kladen na partnerství vzdělávacích institucí a organizací majících vliv na usměrňování dalšího vzdělávání.

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU - SPECIALISTA PRO JMK a UDRŽITELNOST PROJEKTU.

Projekt si klade za cíl zásadním způsobem přispět k řešení jednoho z dlouhodobých problémů v rozvoji a kvalitě cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, kterým je nedostatek průvodců.

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji

Cílem projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců v prorůstových firmách.

Inovace a trendy pro Jihomoravský kraj - vzdělávací programy pro obor stavebnictví.

Projekt přenese koncept vzdělávacích programů v rámci NSK do nové oblasti - oblasti stavebnictví a souvisejících řemesel.

Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací .

Projekt je zaměřen na podporu nabídky dalšího vzdělávání v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Cílem projektu je usnadnit zájemcům o další profesní vzdělávání získání dílčí kvalifikace.

VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST !

Cílem projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců v prorůstových firmách (nebo firmách s potenciálem růstu) dle specifik kraje a v odvětvích vymezených ve spolupráci s relevantními partnery na úrovni kraje a se zástupci sociálních partnerů.

Andragog21

Hlavním cílem projektu je inovovat studia připravující pro vzdělávací, poradenskou a rozvojovou práci ve vzdělávání dospělých.

Podpora dalšího vzdělávání osob zajišťujících veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů Jihomoravského kraje

Projekt si klade za cíl podpořit nabídku dalšího vzdělávání a to především osobám, zajišťujících veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů v JMK.