Rychlý kontakt

O akademii

Akademie Jana Amose Komenského působí ve vzdělávání dospělých od dubna 1990.
Regionální poradenské a vzdělávací centrum AJAK o.s. patří do rodiny jedné z nejstarších a největších institucí na trhu se vzděláváním spolu s dalšími 26-ti sesterskými oblastními organizacemi po celé České republice
a Univerzitou Jana Amose Komenského v Praze.
 

Sdružujeme inteligenci průřezově všemi obory lidských činností, nabízíme programy celoživotního vzdělávání institucím, podnikům i veřejnosti.

Patříme k úspěšným realizátorům projektů v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávejte se pro konkurenceschopnost, podpořených z prostředků Evropského sociálního fondu  a Státního rozpočtu ČR. Dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce ČR v Jihomoravském kraji a jeho kontaktními pracovišti při realizaci rekvalifikací.

V Národní soustavě kvalifikací působíme pro Ministerstvo pro místní rozvoj na pozici autorizovaného centra
- obor Průvodce cestovního ruchu
(zkrác. Průvodce CR).

V naší multimediální učebně pomáháme i seniorům v počítačové gramotnosti a komunikaci se světem.

 

 

Personální politika organizace

 

Regionální poradenské a vzdělávací centrum se řídí systémem VÉST nikoliv ŘÍDIT, zaměstnanci organizace jsou systematicky vedeni k tomu, aby svou práci vykonávali vlastním úsilím, aby se naučili odpovědnosti za odvedenou práci a aby si tvořili vlastní systém práce, který může být efektivnější než ten předchozí. Každý zaměstnanec je srozuměn s tím, že nápady jsou vítány, ne odmítány. V zaměstnancích je nutné probouzet snahu o zlepšení výsledků a k tomu jsou také všichni manažeři ochotni dopomoci. 

 

V současné době považujeme osvědčení o profesní kvalifikaci za dostatečný doklad o kvalitě uchazečů o zaměstnání. Při výběru zaměstnanců preferujeme odbornost, kvalitu, odpovědnost a zkušenosti, což je přidaná hodnota daného uchazeče o zaměstnání. Nejen z tohoto důvodů, při výběru nových zaměstnanců, vnímáme osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací jako přidanou hodnotu uchazeče.

 

 

 

OCENĚNÍ  naší  činnosti: