Brno

JOYCE ČR, s.r.o.

Venhudova 6, 614 00 Brno

 

V roce 2010 se zaměstnanci společnosti JOYCE, s.r.o. zúčastnili školení, které pořádá Akademie Jana A. Komenského. Oblasti, ve kterých vzdělávání probíhalo, byly jak soft skills, tak hard skills.
Díky tomuto vzdělávacímu programu si všichni významně rozšířili znalosti v oblasti Microsoft Office, ale také v obchodním vyjednávání, asertivitě, time managementu, prezentaci apod., které jsou v současné době nezbytné.
Na školitelích zaměstnanci ocenili jejich přístup k aktivnímu  zapojení při vzdělávání, takže si ihned mohli získané znalosti i prakticky vyzkoušet. Nové informace, které se dozvěděli zejména od výborného školitele Ing.Vladimíra Vaňka, lze využít i v soukromém životě.
Při interní anketě spokojenosti, která se ve firmě po školení pořádala, se všichni zaměstnanci společnosti JOYCE, s.r.o. shodli, že to byla jedna z nejlepších školení, kterých se zúčastnili, také zásluhou již zmíněného, všemi oblíbeného školitele Ing. Vladimíra Vaňka.
S Akademií Jana A. Komenského byla výborná spolupráce, dokázala efektivně i v průběhu školení přizpůsobit obsah jednotlivých seminářů potřebám zaměstnanců. Školitelé dokázali také velmi dobře odhadnout úroveň znalostí zaměstnanců a semináře dle tohoto poznání operativně upravit.

 

ENBRA, a.s.

Durďákova 5, 613 00 Brno

 

Tímto potvrzujeme, že občanské sdružení Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s. realizovalo v naší společnosti v rámci OP „Vzdělávejte se!“ vzdělávací program: Osobnostní rozvoj pro managery, Firemní kultura, Komunikace, Obchodní dovednosti a další. Lektorské obsazení bylo na vysoké profesní úrovni, vzdělávání probíhalo po obsahové i věcné stránce k plné spokojenosti naší i poskytovatele dotace.


Další doplňující údaje k zakázce:
Místo realizace kurzu: Brno, Slavkov u Brna
Doba realizace kurzu: únor 2010 až červen 2010
Název: vzdělávání v rámci projektu „Vzdělávejte se!“
Rozsah zakázky: 62 školících dnů
Finanční objem zakázky: 1 132 000,- Kč

 

Nová Mosilana, a.s.

Charbulova 150, 657 35 Brno, BOX. 135 (CZ)

 

Hodnocení spolupráce Nové Mosilany, a.s., s Akademií J.A.Komenského
Akciová společnost Nová Mosilana spolupracuje v oblasti vzdělávání zaměstnanců s Regionálním poradenským a vzdělávacím centrem Akademie J.A.Komenského o.s., již několik let. Společně s touto akademií organizujeme četné vzdělávací kurzy nejen pro naše dělníky, ale také pro náš početný tým zaměstnanců středního managementu jak v oblasti IT tak i mnoha tématech měkkých dovedností. Vzdělávání v oblasti informačních technologií organizujeme od května 2009. Tyto kurzy pro nás pořádá občanské sdružení Akademie Komenského. Kurzy ovládání PC a využití internetu jsou našimi zaměstnanci tradičně velmi oblíbené. Od května 2009 do prosince 2010 se zúčastnilo pořádaných 25ti kurzů IT asi 300 našich zaměstnanců. Náklady na tato školení činilo téměř jeden milion korun. Kurzy IT byly organizovány ve dvou znalostních úrovních. Pro začátečníky a pokročilé. Hlavními školenými tématy byly: komunikační systémy, webová navigace, textové editory, E-pošta, nastavení SW, HW, tisk. V požadavcích na témata vzdělávání Akademie J.A.Komenského vždy vyšla Nové Mosilaně vstříc. Průběh vzdělávání se vždy uskutečnil podle dohodnutých kritérií a na vysoké profesionální úrovni. Ohlasy našich zaměstnanců byly velmi pozitivní, mnozí naši dělníci si po absolvování kurzu zakoupili vlastní počítače s připojením na internet. Lidé získali nové dovednosti a potřebné znalosti, které každodenně ve svém životě uplatňují.
 

ESL, a.s.

Dukelská 69/71, 614 00 Brno 


Dne:15.1.2009

Naše současná i minulá spolupráce s Regionálním poradenským a vzdělávacím centrem Akademie J.A. Komenského o.s. je pro práci naší společnosti velmi prospěšná. Zvláště v loňském roce se potvrdila vysoká kvalita lektorů této instituce, kteří pro naše zaměstnance připravili a realizovali školení rozvíjející osobnostní vlastnosti a dovednosti v oblasti ICT v rámci projektu MPSV „Vzdělávejte se!“
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO

ředitelství, Štefánikova 43, Brno
  

Spolupráce s Akademií J.A. Komenského trvá od roku 2005.
Podílí se na vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků, jazykové přípravě a metodické pomoci v oblasti dalšího vzdělávání.
Akademie J.A Komenského se stala partnerem při plánování projektů a jejich realizace v programu „ Rozvoj lidských zdrojů“ se zaměřením dalšího profesního vzdělávání, včetně komplexního organizačního zabezpečení.