Závěrečná konference k ukončení projektu "Podpora dalšího vzdělávání osob zajišťujících veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů Jihomoravského kraje".

6. pilotní ověřování modulu "ICT".

5. pilotní ověřování modulu "TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE" - 2. skupina

5. pilotní ověřování modulu "TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE" - 1. skupina

4. pilotní ověřování modulu "MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU" - 2.skupina

4. pilotní ověřování modulu "MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU" - 1.skupina

3. pilotní ověřování modulu "VEDENÍ LIDÍ" - 1. skupina

3. pilotní ověřování modulu "VEDENÍ LIDÍ" - 2. skupina

2. pilotní ověřování modulu "FIREMNÍ KULTURA" - 2. skupina

2. pilotní ověřování modulu " FIREMNÍ KULTURA" - 1. skupina

1. pilotní ověřování modulu " LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI"