Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N" - 10. květen 2016

Zkoušky a předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle NSK - PK 65-021-N, 25. dubna 2015.

Zkoušky a předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle NSK - PK 65-021-N, 10. dubna 2015.

Předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle NSK - PK 65-021-N, 24. květen 2014.

Předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle NSK - PK 65-021-N, 22. březen 2014

Předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle NSK - PK 65-021-N, 8. březen 2014

Předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle Národní soustavy kvalifikací, PK 65-021-N, prosinec 2013

Předávání osvědčení o získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU" dle Národní soustavy kvalifikací, PK 65-021-N, srpen 2013

Závěr zkoušek k získání profesní kvalifikace "PRŮVODCE CR" dle Národní soustavy kvalifikací, PK 65-021-N, duben 2013.