Pilotní ověřovací kurz "Ubytování v soukromí"

Nabídka je ukončena.
Akce se koná v rámci projektu "Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací - PNVP1"