Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N" - 10. květen 2016

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021-N je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N"- 28.listopadu 2015

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o profesní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Vedoucí zájezdu PK 65-030-M" - 9. červen 2015.

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-030-M je v současné době nejvyšším typem zkoušky v oblasti cestovního ruchu pro vedoucí zájezdu. Jedná se o profesní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republik

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Vedoucí zájezdu PK 65-030-M" - 12. květen 2015.

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-030-M je v současné době nejvyšším typem zkoušky v oblasti cestovního ruchu pro vedoucí zájezdu. Jedná se o profesní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N"- 7.února 2015

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N"- 20.září 2014

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - duben 2014

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - 22..březen 2014

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - 8. březen 2014

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - prosinec 2013

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - srpen 2013

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". - květen 2013

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N" - 25. duben 2015

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o profesní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zkouška v celoevropském Národním systému kvalifikací (NSK) pro profesi "Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N". -24. květen 2014

Nabídka je ukončena.
Zkouška PK 65-021 N (dříve též DK 65-021 N ) je v současné době nejvyšším typem zkoušky pro průvodce cestovního ruchu. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky