Seminář "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A JEHO PRIORITY".

Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK a RPVC Akademie J.A.Komenského o.s. v rámci Týdnů vzdělávání dospělých uspořádaly  25. 11. 2015 seminář "CELOŽIVOTNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  V JMK  A  JEHO  PRIORITY".

Záštitu nad seminářem převzal radní JMK a předseda RRLZ JMK, pan Mgr. Václav Božek CSc.

 

 

Hlavní přednášky se týkaly:

 

  • strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2016-2025 (zástupce zpracovatele GaREP spol. s.r.o.)
  • procesu zpracování dokumentu o zapojení odborné veřejnosti (zástupce odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK)
  • priorit pro realizaci Age Managementu v JMK (Mgr. Ilona Štorová, ředitelka Age Managementu s.r.o.)

 

 

 

Nahoru