Seminář "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A JEHO PRIORITY".

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (RRLZ JMK) a RPVC Akademie J.A.Komenského o.s. uspořádaly tento seminář, aby zapojily širokou odbornou veřejnost do tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK v letech 2016 - 2025.

Výroční konference RPVC Akademie J.A. Komenského o.s. a jeho pobočky Institutu celoživotního vzdělávání - 15.1.2014

Členská základna RPVC Akademie J.A. Komenského o. s. a jeho pobočky ICŽV se sešla v salonku hotelu Slovan, aby vyslechla zprávu o činnosti organizace v roce 2013.

Výroční konference RPVC Akademie J.A. Komenského o.s. a jeho pobočky Institutu celoživotního vzdělávání. r. 2012

Dne 13. prosince 2012 v hotelu Slovan v Brně, sešla se členská základna RPVC Akademie J.A. Komenského o.s. a jeho pobočky Institutu celoživotního vzdělávání, aby posoudila dvouletou činnost svého sdružení.