Kurz "LEKTOR VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH"

Nabídka je ukončena.

Kurz je realizován v rámci udržitelnosti projektu "Společně v dalším vzdělávání" - CZ.1.07/3.2.04/04.0079. 

Výuka bude probíhat ve dvou skupinách o víkendech   3.10. - 20.12. 2015  a  9.1. - 27.3.2016

 

Popis
 
Tohoto vzdělávacího kurzu se mohou zúčastnit lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých. Tento kurz je určen pro takové vzdělávací společnosti a instituce, které poskytují další vzdělávání osobám, které již ukončily školní přípravu na povolání a vstoupily na trh práce.
 
Kurz "Lektor vzdělávání dospělých" je rozdělen do 10 modulů, ke kterým jsou vytvořeny metodiky a studijní opory. Jednotlivé moduly vzdělávacího kurzu:
 
 1. Legislativní konsekvence vzdělávání dospělých
 2. Psychologické základy vzdělávání dospělých
 3. Komunikační dovednosti lektora vzdělávání dospělých
 4. Manažerské dovednosti lektora
 5. Metodika vzdělávání dospělých I.
 6. Metodika vzdělávání dospělých II.
 7. Metodika vzdělávání dospělých III.
 8. Hodnocení a evaluace ve vzdělávání dospělých
 9. Moderní metody efektivního vzdělávání
 10. Následné aktivity při vzdělávacím procesu
 
 

Cíl
 

Cílem je zvýšit kvalitu různých forem vzdělávání dospělých a umožnit soustavnější a průhlednější další vzdělávání.
 
 

Nabyté znalosti

Absolvent vzdělávacího kurzu "Lektor vzdělávání dospělých" získá znalosti z oblasti legislativy v podobě Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, dále souvisejícími legislativními úpravami systému dalšího vzdělávání, rekvalifikacemi, Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací.
 
Prohloubí se jeho dosavadní znalosti a orientace v základech pedagogické psychologie,
metodách hodnocení a moderních metodách efektivního vzdělávání, jako jsou například: prezentační technika, e-learning, stimulační programy, multimediální prezentace, apod.
 
 

Dovednosti
 

Po absolvování vzdělávacího kurzu "Lektor vzdělávání dospělých" se absolvent:
 
-          dovede orientovat v současných trendech vývoje a stavu vzdělávání dospělých, ovládá principy systémového přístupu k dalšímu vzdělávání a je připraven pro zkoumání specifických potřeb účastníků i pro projektování vzdělávacích aktivit.
 
-          ovládá zásady metodologie a metodiky vzdělávání dospělých a dovede je uplatnit v praxi.
 
-          dovede stanovit cíle vzdělávání, tvořit obsah vzdělávání, konstruovat učební plány a učební osnovy. Umí vybrat a použít přiměřené metody a techniky pro jednotlivé cílové skupiny, jakož i vhodné techniky odpovídající současnému stavu vývoje komunikačních, informačních a vzdělávacích technologií. Umí vybrat a použít vhodné prostředky hodnocení, které umožní ověřit výsledky a účinnost vzdělávání. Porozumí procesům sociální interakce a komunikace. Je schopen zvolit si vlastní styl výuky.
 
 Chápe a v praxi uplatňuje profesní etiku vzdělavatele.
 
 
Absolvent si rozšíří komunikační (verbální i neverbální) a manažerské dovednosti lektora vzdělávání dospělých. Tyto dovednosti bude využívat především v praxi v komunikačním procesu od vyjednání kontraktu mezi lektorem a cílovou skupinou, až po celkové ukončení spolupráce. Manažerské dovednosti pak využije především v etapě plánování vzdělávací aktivity.
 
 
 

Poznámka:
 

 

Vzdělávací kurz "Lektor vzdělávání dospělých" proběhne ve dvou termínech:

 
 

1. skupina - výuka během víkendu v termínu od 3. 10. - 20. 12. 2015:

 

2. skupina – výuka také během víkendu v termínu od 9. 1. – 27. 3. 2016

 
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v rozsahu 11 hodin. Toto přezkoušení bude realizováno lektorem v učebně ústní a písemnou formou na konci kurzu. Účastníci obdrží metodiky a studijní opory všech výše uvedených 10-ti modulů.
 
 

Vyučovací dny – 1. skupina:

3. 10. 2015      9 vyučovacích hodin
10. 10. 2015    9 vyučovacích hodin
17. 10. 2015    9 vyučovacích hodin
24. 10. 2015    9 vyučovacích hodin
31. 10. 2015    9 vyučovacích hodin
7. 11. 2015      9 vyučovacích hodin
14. 11. 2015    9 vyučovacích hodin
21. 11. 2015    9 vyučovacích hodin
28. 11. 2015    9 vyučovacích hodin
5. 12. 2015      8 vyučovacích hodin
 
19. 12. 2015    7 hodin - závěrečná zkouška
20. 12. 2015    4 hodiny - závěrečná zkouška
 
 
 

Vyučovací dny – 2. skupina:

9. 1. 2016        9 vyučovacích hodin
16. 1. 2016      9 vyučovacích hodin
23. 1. 2016      9 vyučovacích hodin
30. 1. 2016      9 vyučovacích hodin
6. 2. 2016        9 vyučovacích hodin
13. 2. 2016      9 vyučovacích hodin
20. 2. 2016      9 vyučovacích hodin
27. 2. 2016      9 vyučovacích hodin
5. 3. 2016        9 vyučovacích hodin
12. 3. 2016      8 vyučovacích hodin
 
26. 3. 2016      7 hodin - závěrečná zkouška
27. 3. 2016      4 hodiny - závěrečná zkouška
 
Výstup - Osvědčení
 
 

Vzdělavatel:                                                                        Kontaktní osoba:

 
Regionální poradenské a vzdělávací centrum                      Mgr. Michaela Kopecká
Akademie J. A. Komenského o.s.                                          kopecka@ajakbrno.cz
Malinovského nám. 4                                                           +420 542 139 440

 

660 87 Brno