Kurz "PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI LEKTORA VD/DV"

Nabídka je ukončena.

 V rámci udržitelnosti projektu "Společně v dalším vzdělávání"  CZ.1.07/3.2.04/04.0079 nabízíme pro zájemcez řad lektorů možnost rozšíření jejich dosavadních znalostí.

 

Podrobný popis
Cílem tohoto kurzu bude:
 •  Propojení základních teoretických informací o lektorských a prezentačních dovednostech s jejich praktickou      aplikací. 
 • Předání základních metod a užitečných tipů pro práci s dospělými posluchači.
 • Umožnění náhledu na praktické situace při vlastní lektorské činnosti.
 • Zdokonalení práce s nejběžněji používanými technickými prostředky (PowerPoint, flipchart apod.)
 • Seznámení se s užitečnými prvky a aktivitami zabraňujícími únavě v průběhu lektorské práce se skupinou - různé využitelné metody.
 • Posílení vlastní dovednosti účastníků v oblasti lektorské prezentace.
Účastníci kurzu budou v jeho průběhu vhodně aplikovat jednotlivé nástroje, návody, rady, příklady nejprve na obecné situace a posléze na situace z vlastního pracovního života. Posoudí jednotlivé způsoby a druhy prezentace a vhodnost jejich využití k různým účelům.
 
Osnova kurzu: 
 • Základní pojmy, úvod do problematiky prezentace v rámci lektorské činnosti.
 • Lektor, publikum, předávaný obsah.
 • Metodický základ lektorské práce s dospělými posluchači (návaznost na předchozí moduly).
 • Prezentační dovednosti lektora.
 • Image lektora. Sebeprezentace.
 • Struktura prezentace. Úvod a závěr prezentace.
 • Prezentační nástroje - praktické tipy pro jejich používání.
 • Praktická aplikace - rozbor ukázek.
 • Úspěšná prezentace - nejčastější problémy, využitelné vzory.
 • Metody práce se skupinami. Poznávací a odpočinkové aktivity a jejich místo v lektorské prezentaci.
 
Lektoři:                                                         Ing. Zdeněk Krmníček, Vladimíra Mrázková
Celkový rozsah kurzu:                                20 vyučovacích hodin
Termíny konání pilotního ověření:             Sobota 5. 9. 2015  (8 vyučovacích hodin)
                                                                       Neděle 6. 9. 2015  (8 vyučovacích hodin)
                                                                       Sobota 12. 9. 2015  (4vyučovací hodiny)
 
Výuka bude probíhat od 8,00 – 15,00 hod. v  učebně Regionálního poradenského a vzdělávacího centra, Akademie J. A. Komenského o.s., Malinovského nám. 4., Brno.
 
Kurz bude zakončen písemnou testem.
 
 
Výstupem tohoto kurzu bude osvědčení.
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Kopecká
kopecka@ajakbrno.cz
+420 542 139 440
 
 
 
 
 
Vzdělavatel:
Regionální poradenské a vzdělávací centrum
Akademie J. A. Komenského o.s.
Malinovského nám. 4
660 87 Brno