Kurz SOMMELIER - vinařský průvodce

Nabídka je ukončena.
Kurz Sommelier je určen pro zájemce o získání profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). Cílem kurzu je v první řadě celková příprava posluchače na výkon v současné době velmi módní profese sommeliéra, kde je nezbytný vysoký stupeň odbornosti.
 
Tento kurz připraví posluchače po všech stránkách pro výkon této profese:
 
 •  v restauracích, barech, 
 •  hotelech,
 •  vinotékách (enotékach),
 •  při různých degustacích vína a to jak tuzemských, tak i zahraničních.
 
Součástí kurzu je i příprava na složení náročné zkoušky profesní kvalifikace „Sommelier 65–010–H“ v rámci NSK. Úspěšní absolventi této zkoušky obdrží  certifikát o vykonání zkoušky z profesní kvalifikace, který je bude opravňovat k výkonu této činnosti na celém území ČR a po nostrifikaci i v těch zemích Evropské unie, pro které si absolvent zkoušky tuto nostrifikaci vyřídí. 

Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. Brno
je na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 14. 7. 2014 autorizovanou osobou oprávněnou k organizování a provádění zkoušky profesní kvalifikce 65–010–H pro obor „Sommelier“ a k vydávání vysvědčení o úspěšném absolvování této zkoušky.

 
Během kurzu budou využívány různé formy výuky:
 • audio-vizuální výuka teorie na učebně,
 • praktická výuka enologie a stolničení ve vinotéce,
 • odborné výjezdy do všech čtyř vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava.
 
Co se v kurzu naučíte?
Přednášky budou z těchto předmětů:
 1. vinařství a vinohradnictví (enologie) – teoretické i praktické přednášky
 2. etiketa a společenský protokol (stolničení) - teoretické i praktické přednášky     
 3. vinařská turistika – teoretické přednášky + praktické výjezdy do terénu                                               
 4. ekonomika – teoretické přednášky
 5. právo – teoretické přednášky
Všechny předměty přednášejí zkušení a kvalifikovaní lektoři, kteří mají za sebou dlouholetou praxi v oboru.


 
Vyučovací dny:  

 • teorie – pondělí a pátek vždy od 15.15 do 19.00 hod.
 • praxe – o sobotách v rozsahu 5 až 7 hodin
 • odborné výjezdy – 2 x vždy v sobotu v délce 10 hodin
 
Termín realizace kurzu:       4. listopadu - 22. prosince 2014
 
Termín zkoušky:                   sobota 7. února 2015
 
 
Cena kurzu:    14.900 Kč
 
Cena kurzu nezahrnuje studijní materiály potřebné k výuce a přípravě na zkoušku. Tyto materiály je možné zakoupit si v kanceláři RPVC AJAK za cenu 150 Kč/ks.
 
Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky 65-010-H, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače.

Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné osvědčení  o absolvování kurzu. 
 
Všechny osoby, které se zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
 
 
 
Cena zkoušky:    1.000 Kč   (v případě absolvování zkoušky do 1 měsíce od ukončení kurzu)
 
 
 
Místa realizace kurzu:
Teoretická výuka:          Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.
                                         Malinovského nám. 4
                                         660 87 Brno
 
Praktická výuka:            Moravská vinotéka
                                         Mojmírovo náměstí 26
                                         612 00 Brno - Královo Pole
 
 
Minimální počet účastníků, aby byl kurz zahájen, musí být alespoň 15 osob.

 

Maximální počet posluchačů v kurzu je 20 osob.
 
 
 
 
Přihlášky do kurzu přijímá osobně nebo i elektronicky:
 
Lenka Židková, DiS. v kanceláři RPVC AJAK o.s., Malinovského nám. 4, IV. poschodí/dv.č. 421 – od výtahu vlevo
Telefon: 542 139 440
E-mail: zidkova@ajakbrno.cz