PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU - klasický - leden 2013

Nabídka je ukončena.

Kurz pro zájemce o získání kvalifikace pro profesi „průvodce cestovního ruchu“ připraví posluchače po všech stránkách pro výkon průvodcovské činnosti ve všech oblastech cestovního ruchu, tedy jak příjezdového ( tzv. incoming, dříve ACR – doprovod cizinců na území ČR), tak výjezdového ( tzv. outgoing, dříve PCR – doprovod klientů z ČR do celého světa a to včetně delagatury v létě u moří či v zimě na horách), jakož i domácího cestovního ruchu ( dříve i nyní DCR - doprovod Čechů v Česku ). K tomu bude využívat kombinovaných forem audio-vizuální výuky na učebně, samostudia i praxe v terénu.

 

Přednášky budou především z těchto předmětů:

  • geografie (zeměpis) cestovního ruchu
  •  historie a kulturní vývoj lidstva včetně základů religionistiky
  • ekonomika cestovního ruchu
  • technika služeb cestovního ruchu
  • metodika práce průvodce CR včetně návodu řešení krizových situací
  • ekologie a interakce ochrany životního prostředí a rozvoje CR
     

Všechny předměty učí zkušení lektoři, z nichž mnozí sami vykonávají profesi průvodce CR.

 

Cílem kurzu je jednak celková příprava každého posluchače na výkon nelehké profese průvodce CR v osobní praxi, předání základního rozsahu nezbytných informací a zásad činnosti, ale také příprava ke složení nejvyšší kvalifikační zkoušky v oboru průvodce cestovního ruchu – zkoušky PK 65-021 N před autorizovanou osobou stanovenou MMR ČR. Samotné vykonání této zkoušky ale není nezbytnou součástí kurzu průvodců – kurz je možné absolvovat i bez této zkoušky. Složení státní zkoušky profesní kvalifikace je tedy jen na vlastním uvážení každého posluchače kurzu.RPVC  AJAK o.s. jako autorizovaná osoba MMR přitom vychází absolventům kurzu průvodců CR vstříc a umožní jim složit tuto zkoušku za výhodnějších cenových podmínek než ostatním zájemcům.

 

Vyučovací dny úterý a čtvrtek, vždy 4 vyučovací hodiny teorie od 15.15 hod. do 19.00 hod.
v učebně AJAKu  v Brně na Malinovského náměstí č. 4
                                            + 
celkem 3 praktická zaměstnání o sobotách vždy od 8.00 do 15.00 hod
.

 

termín:   22. leden – 16. března 2013 

 

Cena tohoto kurzu je 4.900,- Kč ( bez zkoušky PK 65-021 N )

 

 

Minimální počet účastníků, aby byl kurz zahájen, musí být alespoň 14 osob.
Maximální počet posluchačů v kurzu je 20 osob.

 

Přihlášky do kurzu přijímá osobně nebo i elektronicky Bc. Michaela Kopecká v kanceláři RPVC AJAK o.s. v Brně, Malinovského náměstí č.4, IV.posch./ dv. 421 – od výtahu vlevo.

Telefon:   542 139 440

e-mail:     kopecka@ajakbrno.cz 
 

nebo využíjte našeho registračního formuláře níže.