PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU listopad 2013 - únor 2014

Nabídka je ukončena.

 

POZOR !!! VYPISUJEME DALŠÍ TERMÍN

 

KURZU PRŮVODCE CESTOVNÍHO

 

RUCHU

 

Všechny informace o realizaci kurzu naleznete níže, včetně registračního formuláře.

 

Kurz pro zájemce o získání kvalifikace pro profesi „průvodce cestovního ruchu“ připraví posluchače po všech stránkách pro výkon průvodcovské činnosti ve všech oblastech cestovního ruchu, tedy jak příjezdového ( tzv. incoming, dříve ACR – doprovod cizinců na území ČR), tak výjezdového ( tzv. outgoing, dříve PCR – doprovod klientů z ČR do celého světa a to včetně delagatury v létě u moří či v zimě na horách), jakož i domácího cestovního ruchu ( dříve i nyní DCR - doprovod Čechů v Česku ). K tomu bude využívat kombinovaných forem audio-vizuální výuky na učebně, samostudia i praxe v terénu.

Přednášky budou především z těchto předmětů:
geografie (zeměpis) cestovního ruchu
historie a kulturní vývoj lidstva včetně základů religionistiky
ekonomika cestovního ruchu
technika služeb cestovního ruchu
metodika práce průvodce CR včetně návodu řešení krizových situací
ekologie a interakce ochrany životního prostředí a rozvoje CR

Všechny předměty učí zkušení lektoři, z nichž mnozí sami vykonávají profesi průvodce CR.

Cílem kurzu je jednak celková příprava každého posluchače na výkon nelehké profese průvodce CR v osobní praxi, předání základního rozsahu nezbytných informací a zásad činnosti, ale také příprava ke složení nejvyšší kvalifikační zkoušky v oboru průvodce cestovního ruchu – zkoušky PK 65-021 N před autorizovanou osobou stanovenou MMR ČR. Samotné vykonání této zkoušky ale není nezbytnou součástí kurzu průvodců – kurz je možné absolvovat i bez této zkoušky. Složení státní zkoušky profesní kvalifikace je tedy jen na vlastním uvážení každého posluchače kurzu. RPVC AJAK o.s. jako autorizovaná osoba MMR přitom vychází absolventům kurzu průvodců CR vstříc a umožní jim složit tuto zkoušku za výhodnějších cenových podmínek než ostatním zájemcům.


Vyučovací dny: úterý a čtvrtek, od 15.15 hod. do 19.00 hod. (teoretická výuka)
v učebně RPVC AJAK o.s. v Brně, Malinovského náměstí č. 4
+
celkem 3 praktická zaměstnání o sobotách vždy od 8.00 do 15.00 hod.

Termín: 28. listopad 2013 – 4. únor 2014 

Cena tohoto kurzu je 4.900,- Kč ( bez zkoušky PK 65-021 N )


Minimální počet účastníků, aby byl kurz zahájen, musí být alespoň 14 osob.
Maximální počet posluchačů v kurzu je 18 osob.Přihlášky do kurzu přijímá osobně nebo i elektronicky Mgr. Michaela Kopecká v kanceláři RPVC AJAK o.s. v Brně, Malinovského náměstí č.4, IV.posch./ dv.č.421 – od výtahu vlevo
Telefon: 542 139 440
e-mail: kopecka@ajakbrno.cz