PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU - VÍKENDOVÝ

Registrace jsou otevřené, není stanovené datum .

Kurz Průvodce cestovního ruchu (dále jen Průvodce CR) je určen pro zájemce o získání kvalifikace pro průvodcovskou práci v oblasti cestování.

Podle zásad evropské normy, ke které se Česká republika přihlásila, je náplní práce průvodce cestovního ruchu:

 •  provázení návštěvníků podle jejich přání nebo programu v katalogu vždy v souladus časovým    harmonogramem a itinerářem (plánem cesty)
 •  vycházení vstříc požadavkům klientů, vytváření přátelské atmosféry
 •  dodržování pravidel profesionálního chování
 •  provázení klientů po kulturních a historických památkách, muzeích, podávání zajímavého výkladu v jazyku  podle výběru klientů

Průvodce CR musí disponovat širokým okruhem vědomostí s důrazem na historii, geografii, umění a architekturu, ekonomiku, politiku, náboženství a sociologii v dané oblasti, aktivně ovládat cizí jazyk včetně speciální terminologie, být komunikačně zdatný a umět pracovat s lidmi.

 

V kurzu vás naučíme:

 • pracovat jako profesionální průvodce
 • pracovat v terénu (zkušenosti získáte z praktických zaměstnání, absolvovaných během kurzu)
 • připravit si výklad k zájezdu
 • jednat s různými skupinami klientů
 • řešit svízelné situace


Kurz Průvodce cestovního ruchu obsahuje jak teoretickou, tak praktickou výuku, kterou nabízíme jako jedni z mála v celé České republice. K výuce bude využíváno kombinovaných forem audio-vizuální výuky v učebně, samostudia i praxe v terénu.

 


Teoretická výuka zahrnuje:

 •  geografii (zeměpis) cestovního ruchu
 •  orientaci v historii a kulturním vývoji lidstva včetně základů religionistiky
 •  techniku služeb cestovního ruchu
 •  metodiku práce průvodce CR včetně řešení krizových situacío řešení modelových situací
 •  další rozvoj CR v návaznosti na ekologii a ochranu životního prostředí

 

Praktická výuka zahrnuje 3 praktická zaměstnání:

 1.  Okruh Brnem s prezentací frekventantů – nejvýznamnější památky Brna v podání frekventantů kurzu, každý si připraví samostatný výklad v rozsahu cca 15 minut, doba trvání podle počtu účastníků 5-6 hodin, výchozí místo určuje lektor po domluvě s frekventanty.
 2.  Metodika zpracování závěrečné práce - zaměstnání probíhá v učebně, posluchači dostanou zadání práce, metodiku jejího zpracování – je to příprava na samostatnou tvorbu vlastních výkladů v praxi, doba trvání podle počtu frekventantů 5-6 hodin.
 3.  Okruh Jihomoravským krajem autobusem s prezentací frekventantů – frekventanti si připraví samostatný výklad, který odprezentují v jednotlivých objektech na trase výjezdu po Jihomoravském kraji (Lednicko-valtický areál, Mikulov, Novomlýnské nádrže, Pálava…), doba trvání akce 6-8 hodin, jedná se o celodenní autokarový zájezd.
   

Teoretickou a praktickou výuku přednáší zkušení lektoři, kteří již řadu let sami vykonávají profesi průvodce CR.

 

Cílem kurzu je
         jednak celková příprava posluchače na výkon profese průvodce CR, předání teoretických a praktických informací a zásad činnosti, které lektoři nasbírali během celé řady let při výkonu průvodcovské práce a také
         příprava ke složení profesní zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací (65-21-N) v oboru průvodce cestovního ruchu před autorizovanou osobou stanovenou MMR ČR.

Samotné vykonání této zkoušky není součástí kurzu Průvodce CR. Složení zkoušky profesní kvalifikace je jen na vlastním uvážení každého posluchače kurzu. Zkoušku je možné složit i v jiném než termínu navazujícím bezprostředně na kurz. Regionální poradenské a vzdělávací centrum, Akademie J. A. Komenského o.s. jako autorizovaná osoba MMR vychází vstříc absolventům kurzu a umožní jim složit tuto zkoušku za výhodnějších cenových podmínek, což bude v dalších termínech už pominuto. Je také dobré vzít v potaz, že certifikát o zkoušce je nutnou podmínkou pro nostrifikaci práce průvodce CR v zahraničí, zejména v zemích, kde je průvodcovská činnost živností vázanou.

Regionální poradenské a vzdělávací centrum, Akademie J. A. Komenského o.s. – pobočka Institut celoživotního vzdělávání nevydává samostatné osvědčení o absolvování kurzu.


Termín realizace kurzu  bude upřesněn

 

Termín zkoušky  bude upřesněn

 

Cena kurzu (v ceně kurzu jsou materiály v tištěné podobě, potřebné k výuce): 6 200 Kč (bez zkoušky 65-021 N)


Podrobnosti o zkoušce „Průvodce CR“ (65-021-N) jsou uvedeny v záložce „Nabídka vzdělávání“ – „Zkoušky“.

 

Místo realizace kurzu:      
                       Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. (RPVC AJAK)
                       pobočka Institut celoživotního vzdělávání
                       Brno,  Malinovského nám. 4, PSČ 660 87

 

Bližší informace: 
                       RPVC AJAK -pobočka Institut celoživotního vzdělávání
                       Brno, Malinovského nám. 4,  PSČ 660 87
                       Mgr. Michaela Kopecká
                       e-mail: kopecka@ajakbrmo.cz
                       tel.: 542 139 440
 

Registrace

* Povinné položky jsou označeny tučně.