ZVOLENÁ REKVALIFIKACE - Průvodce cestovního ruchu

Registrace jsou otevřené, není stanovené datum .

 

 Tento kurz je určen pro nezaměstnané, registrované na Úřadu práce i zájemce
 z řad veřejnosti.

 

Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:


  1. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  2. dosažení 18-ti let věku
  3. trestní bezúhonnost

                          Před zařazením do kurzu je povinný pohovor

                           v RPVC Akademie J.A.Komenského v Brně.

 


Cíl zvolené rekvalifikace:

 


celková příprava posluchače na výkon profese průvodce CR předáním teoretických a praktických informací a zásad činnosti. (Lektoři jsou zkušení praktici v cestovním ruchu.)

 


Výuka se skládá z těchto částí:


teoretická příprava v učebně (geografie v CR, orientace v historii, kulturní vývoj lidstva, základy religionistiky, technika služeb CR, metodika práce průvodce CR, řešení modelových situací, ústní i písemná komunikace v cizím jazyce pro výkon práce průvodce) ......celkem 201 hod.


praktická příprava (okruh Brnem a okruh Jihomoravským krajem s prezentací frekventantů, metodika zpracování závěrečné práce) ......celkem 30 hod.


Kurz je ukončen povinnou závěrečnou zkouškou ověřující dosažení profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu dle Národní soustavy kvalifikací, PK 65-021-N.


Pro tuto zkoušku je nutná znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2.


Zkoušku je možné jedenkrát opakovat.

 


Naučíme Vás:


  • pracovat jako profesionální průvodce, provázet v souladu s časovým harmonogramem a itinerářem
  • připravit si výklad k zájezdu, vycházet vstříc požadavkům klientů, dodržovat pravidla profesionálního chování
  • jednat s různými skupinami klientů, vyzkoušíte si modelové situace i řešení svízelných událostí
  • prohloubíte si komunikační dovednosti a schopnost práce s lidmiK výuce dostanete potřebné materiály v tištěné podobě.

 Kurz bude probíhat v prostorách Regionálního poradenského a vzdělávacího centra, Akademie J. A. Komenského , Malinovského nám č. 4, 660 87 Brno.


ZAHÁJENÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU -
po naplnění kapacity (14 - 20 posluchačů).

 

Více informací:


Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno,


Mgr. Michaela Kopecká
tel./fax: 542 139 440
e-mail: kopecka@ajakbrno.cz

 

Registrace

* Povinné položky jsou označeny tučně.